Vezetőtanácsok működése

Varga-Papanassal, az 1568 Bistro érdekességével kezdték a napot az RMKT Biznisz Vitamin e
havi résztvevői. A desszert-különlegességet Pócsai András, a bisztró ügyvezetője mutatta be,
amelynek receptje a marosvásárhelyi Darvasi családtól származik. De mivel a háború
időszakában ennek írásos változata elveszett, ezért a megmaradt források keverékéből
készítették.
A reggeli elfogyasztása közben az érdeklődők Szécsi Kálmán, RMKT tiszteletbeli elnökének a
Vezetőtanácsok működése című előadását hallgatták meg. Ennek során érintve voltak a vállalati,
illetve a nonprofit szervezetek vezetőtanácsának működési keretei. Szécsi Kálmán kiemelte,
mennyire fontos egy nonprofit szervezetet is szervezetként vezetni. Mindkét szervezeti forma
működésében egyformán elengedhetetlen ugyanis a helyes vezetés, ez az egyik feltétele annak,
hogy egy szervezet fejlődjön és elérje stratégiai céljait. Ezek szabályozása nem mindig volt
ennyire szigorú, a működésükre vonatkozó okmányt az első nagy csőd után állították össze az
Egyesült Államokban.
Amióta igazgatótanácsok léteznek, a rájuk szabott egyik fő kritika, hogy túl erősek, és nem
mindig tartják szem előtt a részvényesek érdekeit. Kiemelendő azonban a tény, hogy a vállalatok
nemcsak a részvényeseknek kell elszámoljanak, hanem az alkalmazottaknak, a kormányzatnak, a
beszállítóknak, illetve az ügyfeleknek is. Romániában egy felmérés eredményei alapján jelenleg
a vezetők alapelvei közé a bizalom, átláthatóság és elszámolhatóság tartozik. Ezek az elvek
kimondják, hogy minden részvényest egyenlően kell kezelni, be kell tartani az etikai
szabványokat, a döntéseket objektíven kell meghozni.

A tanácsok felépítése
A tanácsok fő szerepe a kormányzás, hierarchiáról azonban nem beszélhetünk. A tanácselnöknek
ugyan meg vannak szabva a feladatai, de nem rendelkezik több szavazati joggal. A tanácsok egy-
vagy kétszintűek lehetnek. Az egyszintű tanács tagjai a vezetőtanács és a külsősök, amelyek
lehetnek föggetlenek vagy nem függetlenek. Független külsős az, akit nem köt semmi a céghez
vagy tulajdonoshoz. Nem független pedig az, akinek kapcsolata van ezzel, leányvállalatok
esetében például az anyavállalatok megbízottjai, családi vállalkozásnál pedig a családtagok.
Minél nagyobb a cég, annál hatákonyabb, ha több külső független tagja van.

A tanácsok elsődleges szerepei
A legelső teendő leszögezni, hogy mi a célja, szerepe a szervezetnek. Az igazgatótanácsnak
pedig örködnie kell afölött, hogy ezt a célt mindenki ismerje és a teljes vezetés betartsa. Ezt

követi egy stratégia kidolgozása, amely kétféleképpen történhet: a végrehajtó és a nem
végrehajtó tagok közös munkája során, illetve az igazgató javaslata szerint. Előbbi esetében a
tagok fizikailag is elvonulnak a cégtől, ezáltal elszakadnak a vállalattól, új perspektívát
alkalmazva. Utóbbit tekintve pedig a végrehajtó igazgató jön javaslattal, amelynek célja, hogy
rövid távon látható és magas eredményeket nyújtson.
A tagok kiválasztása
Legelső szempontok közé tartozik, hogy a kiválasztott tisztességes legyen minden részvényessel
szemben, illetve hozzon objektív döntéseket. Emellett hangsúlyos, hogy egyenesen, függetlenül,
másoknak ellenállva, a részvényesek érdekeit képviselve döntsön, saját belátása szerint.
Ugyanakkor lényeges, hogy megfelelően tudja kezelni a konfliktusokat. Mindezek mellett fontos
az is, hogy a kiválasztott nyitott legyen a változásokra, tudjon kommunikálni, meghallgatni
másokat, együttműködni velük.

Tudnivalók a kinevezés előtt
Mielőtt egy személy igazgatótanácsi taggá válik, meg kell értenie, hogy hogyan működik a
tulajdonosi hatalom – ki képviseli, van-e ellentét a tulajdonosok között, milyen az öröklés (ha
van). A családi cégek esetében például fontos meghatározni, hogy pontosan ki mivel foglalkozik,
illetve hogyan működik az öröklés. Mielőtt valakit felvesznek az igazgatótanácsba, célszerű azt
is megvizsgálni, hogy hogyan illeszkedik be, részesévé tudna-e válni. A leendő tagnak ismernie
kell ugyanakkor a szervezet kockázati tényezőit, pénzügyi helyzetét is.

Az elnök szerepe
Az elnöknek legelső teendői közé tartozik a tanács napirendjének kitűzése, ugyanis az nem kerül
megbeszélésre az ő végső szava nélkül. Aktivizálnia kell ugyanakkor a meglévő tagokat, illetve
be kell vezetnie az új tagokat a szervezetbe, ezzel megkönnyítve mindannyiuk közös munkáját.
Implementálnia kell a befektetéseket, a végrehajtóvezetés javaslatára. Illetve ő az, aki értékeli a
végrehajtók eredményeit, és ő kezdeményezi a vezérigazgató értékelés utáni leváltását is.

A tanácsok hatékonyságának mérése
Ezt a tevékenységet általában az elnök vezeti, de gyakran külső tagokra bízzák. Egy tervezés
előzi meg, ugyanis meg kell vizsgálni, hogy az igazgatótanács szerkezete megfelel-e a cég
stratégiájának. Ha például a cég egy stratégiai változásra készül, szükséges felmérni azt, hogy a
tagok ennek részesei tudnak-e maradni. A digitalizációt véve példának nyilvánvalóvá válik, hogy
a tagok korban és szakértelemben megfelelőnek kell bizonyuljanak ennek eléréséhez. Ha kiderül,

hogy nem elég nyitottak a változásra, fennáll a szerkezet módosításának lehetősége. A cég
jövőbeli stratégiája tehát késztetheti a tulajdonosokat a szerkezeti módosításra.

Konfliktus
Bármilyen szervezet tanácsában felmerül a konfliktus kérdése. Pozitív konfliktusokra
tulajdonképpen szükség is van, ez ugyanis megszakítja a rutint és változásokat is előidéz. A
negatívat azonban kezelni kell.

A tanácsok szerepe a jövőben
Jelenleg a vállalatok többsége egy nagy átalakulási folyamatban van, ami a piachoz való
alkalmazkodást jelenti. Az átalakulásyt napjainkan felgyorsítja néhány kényszerítő tényező:
digitalizáció, járvány utáni állapot és háború. Emiatt a szervezetek nyitottnk kell lenniük akár a
stratágiát módosítására, akkor is, ha ez a tanács szerkezetének változásával jár.
Szécsi Kálmán pár javaslatot is hagyott a résztvevőknek. Ha új vagy egy tanácsban: legyél
nyitott, és ismerd el, ha nem tudsz valamit, illetve ne hangoztasd azt, hogy más hogyan csinálna
valamit. Ha pedig biztonságban akarsz dolgoni, tartsd be a vállalatra érvényes törvényeket,
ismerd és alkalmazd a társaság szabályzatatát.

Megosztás

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kapcsolodó hírek

Nunc congue leo in diam semper sollicitudin. Ut nec eros mollis, lobortis est nec, rhoncus lectus.