Általános szerződési feltételek

1. Meghatározások:

1.1. „RMKT Kolozsvár” az ASOCIAȚIA ECONOMIȘTILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA – FILIALA CLUJ társaságot jelenti, székhelye Kolozsvár, str. Aurel Suciu nr. 12/2, a szervezet bejegyzési száma 13729 /A/ 2011, CUI: 9343770. A társaság elnöke Szőcs Endre. E-mail cím: rmkt.kolozsvar@gmail.com

1.2.  “Tag” és “Előfizető” jelenti azt a fizikai személyt, aki az éves tagsági díj kifizetése ellenében részesül az RMKT Kolozsvár nyújtotta, tagsággal járó előnyökben.  Emellett a Tag felhasználót is jelent, aki fiókot hozott létre a platformon azzal a céllal, hogy online tudjon regisztrálni az RMKT Kolozsvár által szervezett eseményekre, valamint, hogy részesüljön a tagsággal járó kedvezményekben.

1.3. A „Platform” www.rmktkolozsvar.ro honlapot jelenti, és magába foglalja, korlátozás nélkül, a tartalmat, adatbázisokat, szoftvert, kódot és grafikát.

1.4. „Szolgáltatások” az RMKT Kolozsvár által, a Platformon elérhető funkciókat, illetve a gazdasági témájú eseményeket szervezését jelenti.  

1.5. „Feltételek” a jelen Általános Szerződési Feltételekbe foglalt rendelkezéseket jelentik.

2. Platformon keresztül kínált Szolgáltatások:

2.1. Tagság számára:

2.1.1. Teljes hozzáférés

A Tag dönthet a fiók megőrzéséről és teljes hozzáféréssel való folytatásról vagy a fiók törléséről. A teljes hozzáférés során, a Tag a következő szolgáltatásokban részesül:

Kezelőfelület, amelyen a RMKT online módon tudnak regisztrálni az RMKT Kolozsvár által szervezett eseményekre, kifizethetik az esemény, tagság esetén kedvezményes részvételi díját. Az előbb említett kezelőfelületen a Tagoknak módjukban áll az éves tagsági díj fizetése is. Továbbá a Tag hozzáférhet egy tagsági adatbázis lekérdező felülethez, amin a platformra regisztrált jelentkezőkre kereshet rá.  Ezen felül, a Tag egy online beszélgetéseknek helyt adó Fórumhoz is hozzáférhet, amelyen hozzászólhat témákhoz és láthatja a többi regisztrált felhasználó hozzászólását is az adott témához.

Egy személy kizárólag abban az esetben hozhat  létre felhasználói fiókot, ha a fiók létrehozása napján betöltötték legalább a 16. életévüket. A platformhoz való hozzáférés és a szolgáltatások igénylése nem megengedett 16. életévüket nem betöltött személyek számára. Felhasználói fiók akkor véglegesítődik a platformon, amikor a regisztrálás során a regisztráló kifizeti az éves tagsági díjat aminek összege a regisztrációs felületen van meghatározva és feltüntetve. A tagsági díj előfizetés formájában fizethető ki, amely a regisztráció során, az első fizetéssel veszi kezdetét. Az előfizetés automatikusan meghosszabbodik a tagság lejártának időpontján, amennyiben az automatikus tagságmeghosszabbítás funkció engedélyezve van a fiók beállításaiban. Az előfizetés bármely időpontban lemondható, illetve az automatikus tagság meghosszabbítás bármely pillanatban kikapcsolható a felhasználó számára. A Szolgáltatások bármilyen Tag által igénybe vehetők, akik a platformon létrehozott fiókkal/profillal rendelkeznek, és az éves tagsági díjuk kifeztésre került. Azok a tagok, akik fiók platformon való létrehozásáról döntenek, tisztában vannak, és beleegyezésüket adják az oldalon, regisztrálás során megadott információik, elérhetőségi adataik Taggal való megosztásához (lásd ennek érdekében az Adatvédelmi Politikánkat). A Tag bármikor dönthet az RMKT Kolozsvár platformon létrehozott fiók törléséről.

Előfizetés jelenti az Előfizető részéről a Szolgáltatásnak az Előfizető által meghatározott időszakra vonatkozó megrendelését, illetve azt követően az előfizetési díj megfizetését (tagság hatályba lépése). Az Előfizetés az előfizetett időszak lejártakor automatikusan meghosszabbodik a következő, megegyező tartamú előfizetési időszakra, azzal a felfüggesztő feltétellel, hogy a meghosszabbodás akkor lép hatályba, amikor a következő előfizetési időszakra vonatkozó előfizetési díj jóváírásra kerül.

3. Szerződéses szabályok a Tagok számára:

3.1. A Szolgáltatások a fent említett Feltételek mellett igényelhetők. A Szolgáltatások igénybevétele érdekében, a Tagok fiókot hoznak létre a Platformon. A Szolgáltatások nem minősülnek RMKT Kolozsvár ajánlatnak, így az RMKT Kolozsvár fenntartja jogát, hogy saját belátása szerint visszautasítsa Szolgáltatásai teljesítését magánszemélyek irányába.

3.2. Mihelyt a Platformon Fiókot hoz létre, az Tag elfogadja a jelen Feltételeket.

3.3. RMKT Kolozsvár teljesíti a Szolgáltatásait a Tag által továbbított információk és kritériumok felhasználásával. A Tag felelős az információk helyességéért és hatályosságáért.

3.4. A Tag köteles a Fórum oldalon közzétett hozzászólásaiból mellőzni bármilyen törvénytelen, gyalázó, sértő, csaló, erőszakos, megkülönböztető, obszcén vagy szexuális jellegű anyagot, amely RMKT Kolozsvárt vagy annak hírnevét negatívan befolyásolja.

3.5. Bármelyik on-line szolgáltatás esetében a fizetés on-line történik, az RMKT Kolozsvár partnere által kínált fizetési rendszeren keresztül. Az on-line fizetés időpontjában az Tag email fiókjában megjelenik a fizetett szolgáltatások ellenértékét képező számla.

3.6. Az on-line fizetéseket az on-line fizetési rendszert működtető partner szerződéses feltételei szabályozzák.

3.7. RMKT Kolozsvár saját belátása szerint bármilyen Szolgáltatást hozzáadhat, módosíthat vagy megszakíthat. Mindazonáltal, ezen lépés nem érinti a Szolgáltatás módosítása vagy megszakítását megelőzően átvett megrendeléseket.

3.8. RMKT Kolozsvár fenntartja abbéli jogát, hogy egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül  módosítja az árakat, jutalékokat és/vagy feltételeket azzal a feltétellel, hogy a módosítás nem lehet visszamenőleg hatályos. A szolgáltatások ára on-line fizetendő, a stripe.com szolgáltatás igénybevételével, a Tag fizetési visszaigazolást, illetve számlát kap a platformon megadott email postafiókjában.

3.9. Egyéb jogorvoslat sérelme nélkül, az RMKT Kolozsvár azonnali hatállyal letilthatja a Tag fiókját és a Szolgáltatásokhoz való hozzáférését, amennyiben az Tag megszegi a fent említett Feltételeket.

3.10. RMKT Kolozsvár fenntartja abbéli jogát, hogy saját belátása szerint, indoklás nélkül bármilyen fiókot bezárjon. Teljesség igénye nélkül, példaként a következő Tagok fiókjai zárhatók be:

Azon Tagok fiókjai, akik hiányos vagy pontatlan kapcsolattartási adatokat szolgáltattak a társaságról.

Azon Tagok fiókjai, akik esetében az RMKT Kolozsvár úgy véli, hogy nem megfelelően vagy törvénytelenül járnak el.

Azon Tagok fiókjai, akik a Szolgáltatásokat ésszerűtlen módon használják, az RMKT Kolozsvár megítélése szerint.

3.11. Az Tag egyetért azzal, hogy a Platformot és a Szolgáltatásokat „jóhiszeműen” használja, megfelelő és helyes információk szolgáltatása által. Továbbá, a Tag egyetért azzal, hogy bármilyen jellegű, Szolgáltatásokhoz, Platformhoz vagy ezen Feltételekhez kapcsolódó visszaélés a Tag hozzáférésének letiltását eredményezi, fiókjának bezárása által.

3.12. A szellemi tulajdonhoz, illetve a Szolgáltatásokhoz és/vagy Platformhoz fűződő jogok az RMKT Kolozsvárt vagy bármely kívülálló személyt illetik, amely a jogokat biztosítja. A Tagnak nem áll jogában bármilyen anyagot – amely a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok tárgyát képezik – sokszorosítani, másolni, módosítani, alkalmazni, közzétenni, átruházni vagy egyéb kereskedelmi célból hasznosítani.

3.13. Az RMKT Kolozsvár-nak nem áll módjában garantálni, hogy Szolgáltatások bármikor elérhetők lesznek; vagy nem fognak hibákat, vírusokat és/vagy egyéb ártalmas programokat tartalmazni; illetve, hogy a Szolgáltatások fognak programokat, válaszokat vagy eredményeket generálni. A Tag felelős a számítógépek védelméért bármilyen vírus vagy káros szoftver ellen.

3.14. Ezen Feltételek az RMKT Kolozsvár és Tag között létrejött egyezmény és megállapodás tárgyát képezik. A törvény által megengedett legnagyobb mértékben, jelen Feltételek bármilyen egyéb törvényen, szerződésen vagy másodlagos jogszabályon alapuló előírást kizárnak az RMKT Kolozsvár és a Tag között létrejött jogviszony tekintetében.

3.15.Az RMKT Kolozsvár felelősségköre a Tag által, a Szolgáltatások ellenében fizetett vagy fizetendő árra korlátozódik. Az RMKT Kolozsvár semmilyen esetben nem felelős közvetlen, közvetett vagy külön veszteségekért vagy nyereség-, jövedelem- kamatveszteségért, amelyet a Szolgáltatások felhasználása eredményez.

3.16. Abban az esetben, ha bármilyen rendelkezés vagy annak egy része hatálytalannak vagy alkalmazhatatlannak minősül, ezen rendelkezés nem befolyásolja a fennmaradt rendelkezések hatályát vagy végrehajthatóságát.

3.17. Az RMKT Kolozsvár-nak szánt értesítések elektronikus levélben küldhetőek az rmkt.kolozsvar@gmail.com e-mail címre, és a Tagnak címzett értesítések elektronikus levélben küldjük az Tag fiókjának létrehozásakor megadott címre. 

3.18. Esetenként az RMKT Kolozsvár kapcsolatba lép a Tagokkal, hogy felmérje a kínált szolgáltatást, és hirdessen egyes szolgáltatásokat. RMKT Kolozsvár időnként felügyeli a közzétett profilok és Fórum oldalon közzétett hozzászólások minőségét azzal a céllal, hogy jobb szolgáltatást kínáljon Tagjai számára.

3.19. Jelen Feltételek a román törvénykezés hatálya alá esnek, és a felek alávetik magukat az RMKT Kolozsvár székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos hatáskörének.

4. Profilkeresés – Fórum oldalra való posztolás:

4.1. A platformra regisztrálás során a Tag engedélyezi az RMKT Kolozsvár-nak, hogy publikálja az illető profilt és mutassa be a kereső Tag által felállított követelményeknek megfelelően (amennyiben léteznek).

4.2. A Tag felelős saját hozzászólásainak tartalmáért, és kártalanítaj az RMKT Kolozsvár-t az ahhoz kapcsolódó bármilyen panasz, veszteség, felelősségre vonás, kiadás és/vagy kár („Veszteségek”) esetén.

5. Az Tagok a Platformon található Fórum oldalt kizárólag a szakmai, gazdasági témák kibeszélése vagy állásajánlatok közzététele céljából használhatják. Tilos a Platform használata Tagok részére történő közvetlen értékesítés céljából, ellenkező esetben a fiók felfüggesztésre kerül.

6. Felhasználási feltételek:

Ezen oldal bemutatja az Általános felhasználási feltételeket („Feltételek”), amelyek alapján Ön használhatja a rendelkezésére álló platformot és szolgáltatásokat. Ezen Feltételek Ön és a platformot működtető RMKT Kolozsvár között létrejött, kötelező jellegű megállapodást képezik, és Ön által elfogadottnak minősülnek, mihelyt Ön használja a platformot vagy hozzáfér a platformhoz, illetve használja annak szolgáltatásait. Amennyiben Ön nem fogadja el a fent említett feltételeket, ne használja a platformot és a kínált szolgáltatásokat. Az RMKT Kolozsvár platform magába foglalja az RMKT Kolozsvár online Szolgáltatásait. Az RMKT Kolozsvár online Szolgáltatások az RMKT Kolozsvár által kínált programok és szolgáltatások, ideértve az profilok és hozzászólások on-line posztálási és keresési szolgáltatását (együttesen „RMKT Kolozsvár Szolgáltatások”). Az RMKT Kolozsvár platform lehetővé teszi a felhasználók számára személyes adatokat tartalmazó egyéni profilok létrehozását („profilok”), és ezen profilok teljes vagy részleges közzétételét. Ezen felül, az RMKT Kolozsvár információkat gyűjthet Önről a nyilvánosan elérhető weboldalakról, és használhatja az információkat profil létrehozásához vagy az információk meglévő profilhoz való hozzáadásához. Az RMKT Kolozsvár bármikor felülvizsgálhatja feltételeket, és frissített verziót tehet közzé a platformon. Javasoljuk Önnek, hogy időszakosan látogassa meg ezt az oldalt, hogy megvizsgálhassa a legújabb feltételeket, mivel azok kötelező jellegűek Ön számára. Azon felhasználók, akik ezen feltételeket megszegik, számolhatnak az RMKT Kolozsvár platformjához való hozzáférésük és felhasználási joguk felfüggesztésével vagy megszüntetésével, az RMKT Kolozsvár belátása szerint. Bár megpróbáljuk biztosítani a platform optimális és folyamatos működését, az internet nem egy állandóan stabil, biztonságos környezet, és bármikor előfordulhatnak hibák, mulasztások, megszakítások és késések a szolgáltatásokban. Nem vállalunk az ilyen jellegű hibákból, mulasztásokból, megszakításokból és késésekből adódó felelősséget vagy egyéb kötelezettséget, illetve felelősséget a platform (vagy ennek bármelyik része) vagy azon elérhető szolgáltatások  működtetésére vonatkozóan.

7.1. A platformon található tartalom felhasználása:

Az RMKT Kolozsvár platform tartalma, mint például a design, szöveg, grafika, képek, videó, információk, cégjelzések, képes szimbólumok gomboknak, szoftverek, audio fájlok és egyéb RMKT Kolozsvár tartalmak (együttesen „RMKT Kolozsvár Tartalom”), szerzői jogok, kereskedelmi márka és egyéb vonatkozó jogszabályok védelme alatt állnak. A teljes RMKT Kolozsvár tartalom az RMKT Kolozsvár vagy a licenszadói tulajdonát képezi. A teljes RMKT Kolozsvár tartalom szerkesztése (beleértve a gyűjtést, elrendezést és összeállítást) az RMKT Kolozsvár kizárólagos tulajdonát képezi, és szerzői jogok, kereskedelmi márka és egyéb vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. Az RMKT Kolozsvár tartalom jogosulatlan használata a fent említett törvények és/vagy szabályozások, illetve az alkalmazandó kommunikációs alapszabályok megszegését jelenti, és szigorúan tilos. Az RMKT Kolozsvár által létrehozott bármilyen kód – RMKT Kolozsvár tartalom vagy az RMKT Kolozsvár weboldalt alkotó oldalak megjelenítése céljából – az RMKT Kolozsvár szerzői jog védelme alatt áll, ami annyit jelent, hogy Ön ilyen jellegű kódot nem másolhat vagy nem alkalmazhat. Ön egyetért azzal, hogy az RMKT Kolozsvár tartalmat nem értékesítheti vagy módosíthatja, illetve nem sokszorosíthatja, nem teheti közzé, nem forgalmazhatja vagy egyéb módon nem használhatja, nyilvános vagy kereskedelmi célból, olyan termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, amelyek nem az RMKT Kolozsvár weboldalhoz tartoznak, valamint bármilyen egyéb módon, amely zavart kelt a fogyasztók körében, amely az RMKT Kolozsvár vagy engedélyezettjei hírnevének csorbításához vagy lejáratásához vezethet, amely gyengíti az RMKT Kolozsvár vagy a licenszadók erejét, vagy amely, ellenkező esetben, megszegi az RMKT Kolozsvár szellemi tulajdonához fűződő jogokat. Továbbá, Ön egyetért azzal, hogy semmilyen eltérő módon nem használja az RMKT Kolozsvár tartalmat. Az RMKT Kolozsvár által létrehozott bármilyen kód – RMKT Kolozsvár tartalom vagy RMKT Kolozsvár weboldalt alkotó oldalak megjelenítése céljából – az RMKT Kolozsvár szerzői jog védelme alatt áll, ami annyit jelent, hogy Ön ilyen jellegű kódot nem másolhat vagy nem alkalmazhat.

7.2. RMKT Kolozsvár szolgáltatások igénybevétele

Fórum oldalon található témákhoz való hozzászólás, profil adatbázis („RMKT Kolozsvár profil adatbázis”) és az RMKT Kolozsvár egyéb jellemzői kizárólag azon személyek által használhatók, akik közgazdasági témákról és/vagy karrieről szóló információkat keresnek. Továbbá, az RMKT Kolozsvár szolgáltatásainak használata  bármelyik egyéb szerződés tárgyát képezi, amelyet Ön az RMKT Kolozsvár-ral köt.  A Feltételek és az RMKT Kolozsvár-ral kötött szerződés közötti ellentét esetén, a szerződés feltételei irányadók.  Ön felelős, esetenként, a fiókjának, profiljának és jelszavának bizalmas jellegének megőrzéséért. Nem oszthatja meg a jelszavát vagy egyéb hozzáférési információkat más felekkel, időszakosan vagy állandó jelleggel, és Ön felelős a a felhasználójának és jelszavának használatáért attól függetlenül, hogy engedélyezett vagy sem. Ön egyetért azzal, hogy azonnali hatállyal értesítést küld az RMKT Kolozsvár-nak a fiók, profil vagy jelszó nem engedélyezett használatáról. Az RMKT Kolozsvár felhasználói beleegyeznek abba, hogy:

(a) ne adjanak át, ne posztoljanak, ne osszanak szét, ne tároljanak vagy ne semmisítsenek meg anyagokat, beleértve RMKT Kolozsvár tartalmat is, bármilyen hatályos törvény vagy szabályozás megszegése által, beleértve, korlátozás nélkül, a személyes adatok gyűjtésére, feldolgozására vagy átruházására vonatkozó törvényeket vagy szabályozásokat, valamint az RMKT Kolozsvár titoktartási politikájának megszegése által;

(b) nem hoznak olyan intézkedést, amely indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhelést eredményez RMKT Kolozsvár weboldal infrastruktúrájában;

(c) nem használnak készüléket az általános weboldalon való szörfözéshez vagy kereséshez, valamint az RMKT Kolozsvár által jóváhagyott egyéb  eszközöket;

(d) nem használnak adatkivonási módszert, robotokat vagy hasonló gyűjtési vagy adatkivonási módszert;

(e) nem szegik meg vagy nem kísérlik meg bármilyen RMKT Kolozsvár biztonságának megszegését, beleértve rendszer vagy hálózat sérülékenységének felmérését, szkennelését vagy tesztelését, valamint biztonsági vagy hitelesítési intézkedések megszegését;

(f) ne hozzanak létre TCP / IP csomag fejlécet vagy vagy a fejléc információinak bármelyik részét e-mail posztolásokban vagy hírcsoportokban

(g) nem dekompilálják az RMKT Kolozsvár weboldalának bármelyik részét; (h) nem másolják bármilyen módon az RMKT Kolozsvár tartalmat vagy az RMKT Kolozsvár weboldalon elérhető információkat, beleértve lejárt, a Feltételek által nem megengedett posztokat;

(i) RMKT Kolozsvár tartalomhoz vezető keret vagy link vagy az RMKT Kolozsvár weboldalon elérhető információkat, kivéve ha ezen Feltételek megengedik;

(j) nem posztolnak olyan tartalmat vagy anyagot, amely hamis vagy csaló információkat, illetve törvénytelen tevékenységeket hirdet vagy támogat; vagy törvénytelen tevékenységről hagy jóvá vagy szolgáltat oktató jellegű információkat vagy ezen Feltételek  által tiltott tevékenységeket, mint például törvénytelen fegyverek gyártása vagy vásárlása, magánélet megsértése, informatikai vírusok létrehozása vagy szállítása vagy kalózkodás;

(k) nem posztolnak profilt vagy nem szólnak hozzá témákhoz a Fórum oldalon egy párt nevében;

(l) nem osszák meg egy kívülálló személlyel platformhoz való kapcsolódási akkreditációt;

(m) nem nyitanak meg olyan adatokat, amelyek nem őket illetik meg vagy nem kapcsolódnak hozzáférési engedély nélkül szerverhez vagy fiókhoz;

(n) nem posztolnak a platformon részleges, hamis agy pontatlan információkat vagy hamis információkat;

(o) nem posztolnak olyan tartalmat, amely korlátozott hozzáférésű vagy rejtett jelszóval, képekkel ellátott oldalakat foglal magába;

(p) nem kérnek jelszót vagy személyes azonosító adatokat más Felhasználóktól;

(r) nem töröl vagy nem módosít más személy vagy entitás által posztolt anyagot;

(q) nem követnek el zaklatást, nem bujtogatnak zaklatásra, vagy nem biztatnak csoport, társaság vagy magánszemély zaklatására;

(s) nem küld e-mailt vagy nem kívánt e-mailt, nem végez nem kívánatos telefonos hívásokat vagy nem küld nem kívánatos faxokat, amelyek termékeket vagy szolgáltatásokat hirdetnek és/vagy tesznek közzé Felhasználók számára, vagy nem lép kapcsolatba Felhasználókkal, akik kifejezték, hogy nem kívánnak kapcsolatba lépni;

(t) nem próbálja meg zavarni bármely Felhasználó, rendszergazda vagy hálózat szolgáltatását, beleértve, korlátozás nélkül, vírusküldő eszközök segítségével az RMKT Kolozsvár weboldalára, túltöltés, „elárasztás”, „spaming”, „mailbombing” vagy „crash” által;

(u) nem hirdet vagy nem hagy jóvá egy másik személy szerzői jog által védett művének törvénytelen vagy nem engedélyezett másolatát, mint például számítógépes kalózprogramok szállítása vagy rendelkezésre bocsátása, információk szállítása vagy rendelkezésre bocsátása azzal a céllal, hogy elkerüljék a telepített vagy gyártott másolatok védelmi készülékeit, vagy kalózzene vagy ahhoz vezető egyéb média vagy link, illetve egyéb médiafájlok szállítása vagy rendelkezésre bocsátása;

(v) nem használják az RMKT Kolozsvár szolgáltatásait törvénytelen célokra vagy törvénytelen tevékenységekre, vagy nem posztolnak, illetve nem küldenek tartalmat, profilt, vagy nem posztolnak munkahelyen becsmérlő, rágalmazó, sértő, vulgáris, oszcén, fenyegető, visszaélő, gyűlöletet szító, fajgyűlölő, diszkriminatív anyagot, vagy nem posztolnak olyan jellegű információkat   amely ellenszenvet, kényelmetlenséghez vagy szorongást válthat ki, vagy bármely személy zaklatásához vezethet, vagy bármilyen pornográf, illetlen vagy szexuális jellegű anyagokhoz kapcsolódhat, az RMKT Kolozsvár megítélése szerint.

A rendszer vagy a hálózat biztonságának megszegése polgárjogi és/vagy büntetőjogi felelősségre vonáshoz vezethet. Az RMKT Kolozsvár megvizsgálja az eseményeket, amelyek ilyen jellegű áthágásokat vonhatják maguk után, és együttműködnek az illetékes hatóságokkal azon felhasználók felkutatása során, akik ilyen áthágásokat követtek el.

7.3. Tagok esetében alkalmazható kiegészítő feltételek

A Tag kizárólag felelős a posztolásaiért az RMKT Kolozsvár platformon. RMKT Kolozsvár nem tekinthető ügynökségnek, és nem vonható felelősségre semmilyen munkaviszonyhoz kapcsolódó döntésért, amelyet egy másik Tag hozott, indoktól függetlenül. Ön megérti és elfogadja, hogy amennyiben megszünteti az RMKT Kolozsvár fiókját, az ahhoz kapcsolódó információk, beleértve a privátként feltöltött profilok, hálózati kapcsolatok törlésre kerülnek az RMKT Kolozsvár adatbázisából.  Az információk továbbra is elérhetők egy bizonyos ideig, a törlés terjesztésének késlekedése miatt az RMKT Kolozsvár szerverein keresztül. Ön az RMKT Kolozsvár szolgáltatásait a hatályos, adatok titkosságára és védelmére vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően használja, és az Általános európai adatvédelmi szabályzat értelmében fog eljárni.

7.5. Adatbázis

A platform adatbázisának használata a Tagok által:

Ön az adatbázist a Feltételeknek és az RMKT Kolozsvár-al kötött szerződésnek, valamint az adatok titkosságára és védelmére vonatkozó hatályos törvényeknek megfelelően használja, és egyetért azzal, hogy nem ismerteti az adatbázis tartalmát kívülálló személyekkel. Ön fizikai, technikai és adminisztratív lépéseket tesz az adatbázisból tudomására jutott adatok védelme érdekében, veszteség, hibás használat, engedélyezetlen hozzáférés, közzététel, módosítás vagy megsemmisítés ellen. Az adatbázishoz való bejelentkezési adatainak bárkivel való megosztása nem megengedett.

A platform adatbázisa nem használható:

(a) személyes szakmai hálózatépítés tevékenységétől eltérő célokra, beleértve, korlátozás nélkül, hirdetéseket, termékek vagy szolgáltatások reklámozását profiltulajdonosok számára;

(b) nem kívánatos telefonos hívásokra vagy nem kívánatos faxok, nem kívánatos elektronikus levelek vagy tájékoztató hírlevél küldésére profil tulajdonosoknak vagy magánszemélyekkel való kapcsolatfelvételre, kivéve ha erre vonatkozóan beleegyezésüket adták (kizárólag abban az esetben, ha Ön a kifejezett beleegyezésének birtokában van) vagy

(c) jelentkezők tájékoztatására a Feltételek által tiltott állásbörzét és üzleti lehetőséget illetően. Biztonságos és hatékony élmény biztosítása érdekében minden Tagunk számára, az RMKT Kolozsvár fenntartja abbéli jogát, hogy korlátozza az adatok mennyiségét (beleértve a profilmegjelenítést is), amelyek Ön által bármilyen időszakban elérhetők. Ezek a korlátok időszakosan módosíthatók az RMKT Kolozsvár kizárólagos megítélése szerint.

Mihelyt Ön regisztrál a platformon, fiókot kell létrehozzon és bizonyos információkat szolgáltat, beleértve, korlátozás nélkül, az érvényes e-mail címet is. Az Ön által küldött profilnak pontosnak kell lennie és Önt, mint egyént kell leírnia. A profilhoz szükséges a szabványos mezők kitöltése. Ön elismeri és egyetért azzal, hogy kizárólag Ön felelős a platformra feltöltött profil vagy annak tartalma formájáért, tartalmáért és pontosságáért. Ön megérti és elfogadja, hogy ha Ön törli a fiókját, az abban található összes információ, beleértve profilokat, szándéknyilatkozatokat, kérdőíveket stb., töröltként jelenik meg, és a platform adatbázisából törlésre kerül. Az információk továbbra is elérhetők egy bizonyos ideig, a törlés terjesztésének késlekedése miatt az RMKT Kolozsvár szerverein keresztül. Ugyanakkor, kívülálló személyek megőrizhetik  az Ön információinak mentett másolatát. RMKT Kolozsvár fenntartja jogát, hogy törölje az Ön fiókját és információit jelentős inaktivitási időtartamot követően.

7.7. Egyéb használatra vonatkozó közös rendelkezések Tagoknak

Az Ön által küldött, posztolt vagy megjelenített információk, adatok, szöveg, szoftver, zene, fényképek, grafika, videó, reklám, üzenet vagy egyéb küldött, posztolt vagy megjelenített anyag a platformon vagy azon keresztül, a személy kizárólagos felelősségkörébe tartozik, aki ezt a tartalmat  rendelkezésre állította. Ezen tartalom küldése, posztolása vagy megjelenítése által, Ön átruházható, nem kizárólagos engedéllyel ruházza fel az RMKT Kolozsvár-t, hogy a platformon keresztül használja, sokszorosítsa, alkalmazza és közzétegye a tartalmat. RMKT Kolozsvár fenntartja jogát, hogy saját belátása szerint elfogadjon, posztoljon vagy megjelenítsen bármilyen tartalmat. Ha ön posztol egy tartalmat a platform bármelyik nyilvános zónájában, egyetért azzal, hogy bármelyik felhasználó hozzáférjen, megjelenítsen, hirdessen, megőrizzen és sokszorosítson ilyen jellegű tartalmat. RMKT Kolozsvár felülvizsgálhat és eltávolíthat felhasználó által posztolt tartalmat, amely ezen feltételeket, idevágó törvényeket vagy szabályozásokat megszegi, jogtalan, zavaró, sértő vagy törvénytelen, jogsértő, vagy a platform biztonságának árt vagy azt veszélyezteti. A felhasználók védelme érdekében, az RMKT Kolozsvár fenntartja jogát, hogy saját belátása szerint korlátozza az elektronikus levelek vagy üzenetek számát, amelyet egyik felhasználó a másiknak küld.

8. Szerzői jog vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megszegésének következményei:

Az RMKT Kolozsvár tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát, és felhívjuk a felhasználókat és partnereinket, hogy ugyanígy járjanak el. Szerzői jogok által védett művek jogosulatlan közzététele, sokszorosítása, szétszórása, módosítása, nyilvános kifüggesztése vagy nyilvános előadása a szerzői jogok megsértését jelenti. A platform felhasználási feltételeként, Ön egyetért azzal, hogy nem használja a platformot szellemi tulajdonhoz fűződő jogok bármilyen jellegű megsértéséhez. Az RMKT Kolozsvár fenntartja jogát, hogy megszüntesse bármelyik felhasználó fiókját, és letiltsa a platformhoz való hozzáférést azok számára, akik szerzői jogokat vagy egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat sértenek, előzetes értesítés alapján vagy anélkül, illetve felelősség vállalása nélkül a károsult felhasználó irányába.

9. Az RMKT Kolozsvár felelőssége:

A platform szolgáltatásait kínálja Tagjai számára, akik regisztrálhatnak eseményekre, kifizethetik részvételi díjukat, kifizethetik tagságdíjukat, profilokat kereshetnek és hozzászólásokat hozhatnak létre ennek kijelölt oldalakon. RMKT Kolozsvár nem cenzúrázza a bejegyzéseket, beleértve a feltöltött profilokat. Következésképpen, az RMKT Kolozsvár nem vállal felelősséget felhasználói tartalomért, posztolt tartalmak vagy profilok minőségéért, biztonságáért vagy törvényességért, a bejegyzéseinek pontosságáért. Az RMKT Kolozsvár nem vesz részt a felhasználók közötti valódi kommunikációban. Ennek eredményeként, az RMKT Kolozsvár nem ellenőrzi a platformra feltöltött felhasználói profil vagy tartalom pontosságát, megbízhatóságát, teljességét vagy aktualitását. Ön vállalja a kockázatokat, amelyek a többi felhasználóval platformon keresztül fenntartott kapcsolathoz fűződnek. Elvárjuk, hogy a platformot kellő óvatossággal és jóérzéssel használja. Mivel a felhasználó internetes bejelentkezése nehézkes, az RMKT Kolozsvár nem erősítheti meg, hogy a felhasználó valójában azok, akiknek mondják magukat. Figyelembe véve, hogy nem vehetünk részt és nem is veszünk részt a felhasználók közötti kapcsolatokban, és nem ellenőrizhetjük a platform felhasználóinak magatartását, abban az esetben, ha Ön vitába keveredik egy vagy több felhasználóval, Ön lemond bármilyen jellegű követeléséről és kártérítési igényéről az RMKT Kolozsvár-al szemben, amelyet a fent említett viták eredményeznek. Az RMKT Kolozsvár platform és tartalom használata az Ön saját felelősségére történik. Az RMKT Kolozsvár nem garantál és nem ígér semmiféle eredményt, amely a platform használatához fűződik. Az RMKT Kolozsvár bátorítja Önt, hogy őrizzen meg egy másolatot a platformra feltöltött tartalomról. A törvény által megengedett mértékben,az RMKT Kolozsvár semmilyen esetben nem felelős a tartalom engedélyezetlen törléséért, elvesztéséért vagy módosításáért.

10. Jótállási nyilatkozat. A felelősség korlátozása:

Az RMKT Kolozsvár nem garantálja és nem vállal felelősséget a platform vagy azon kínált szolgáltatások hibátlan működéséért vagy azért, hogy az RMKT Kolozsvár szerverek mentesek informatikai vírusoktól vagy egyéb ártalmas mechanizmusoktól. Az RMKT Kolozsvár nem vállal felelősséget az RMKT Kolozsvár  tartalom, szolgáltatások, szoftver, szöveg, grafika és linkek pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért vagy aktualitásáért.

Az RMKT Kolozsvár, szolgáltatói vagy a platformon megnevezett kívülálló személyek nem felelősek a platform és annak tartalma használatából  vagy használati képtelenségből eredő károkért (beleértve, korlátozás nélkül, véletlen károkat és következményeket vagy adatveszteségből származó károkat).

11. Egyéb honlapokhoz vezető linkek:

Az RMKT Kolozsvár honlapok kívülálló személyek honlapjaira vezető linkeket (hivatkozásokat) tartalmazhatnak. Ezen linkek az Ön kényelmét szolgálják, és nem képezik az RMKT Kolozsvár jóváhagyását a fent említett honlapokra vonatkozóan. Az RMKT Kolozsvár nem vonható felelősségre a kapcsolt kívülálló honlapok tartalmáért, és nem garantál a kívülálló honlapokon megjelenő anyagok tartalmáért vagy pontosságáért. Ha Ön úgy dönt, hogy belépik a kívülálló személyek honlapjaira, azt Ön a saját felelősségére teszi.

12. Engedélyezetlen viszonteladás vagy kereskedelmi felhasználás nélkül:

Ön egyetért azzal, hogy nem adja el és nem ruházza át a jelen feltételek alapján létrejött jogosultságokat és kötelezettségeket. Továbbá, egyetért azzal, hogy engedély nélkül nem használja a platformot kereskedelmi célokra.

13. Végső rendelkezések:

Az RMKT Kolozsvár honlapról történő, bármilyen szoftver letöltése az export kontrollra vonatkozó román törvénykezés hatálya alá esik, és nem eszközölhető ettől eltérő módon (i) Kubába, Irakba, Líbiába, Észak-Koreába, Iránba, Szíriába vagy egyéb olyan országba (vagy annak állampolgárának vagy lakósának), amellyel az A.E.Á. vagy EU tilt (ii) bármilyen személy vagy entitás részére, amely az EU és / vagy az A.E.Á. Állami Kincstárának listáján található, kinevezett különleges állampolgár minőséggel bír, valamint az A.E.Á. Kereskedelmi Minisztériumának Elutasító Táblázatában található. Egy ilyen jellegű szoftver letöltése vagy használata által, Ön, képviselő minőségben igazolja, hogy Ön nem állampolgára vagy lakosa a fent említett államoknak, nem található a fent említett listák és táblázatok egyikében sem. Ezen Feltételeket a román belső alaptörvények szabályozzák, a Termeni sunt reglementați de legile de fond interne ale României, a törvények kollíziós elveinek tiszteletben tartása nélkül. Ezen megállapodásból származó bármilyen követelés elbírálásában az RMKT Kolozsvár székhelyén illetékes  bíróság rendelkezik joghatósággal. Abban az esetben, ha ezen Feltételek bármilyen rendelkezését az illetékes bíróság semmisnek minősíti, az illető rendelkezés nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések teljes körű hatályosságát. Ezen Feltételek bármelyik rendelkezéséről való lemondás nem tekinthető egyéb rendelkezésről való utólagos vagy folytonos lemondásnak. Ezen felül, ezen Feltételek rendelkezéseinek az RMKT Kolozsvár általi figyelmen kívül hagyása nem tekinthető lemondásnak vagy nem befolyásolja az RMKT Kolozsvár ebbéli képességét, hogy az adott rendelkezéseket bármikor alkalmazza a jövőben. Kivéve, ha azt egy kiegészítő megállapodás kifejezetten előírja, az RMKT Kolozsvár honlapjának bizonyos zónáira vonatkozó kiegészítő Feltételek, az RMKT Kolozsvár honlapokon megjelenített sajátos „Törvényes értesítés” vagy szoftver engedély vagy anyag, ezen Feltételek az Ön és RMKT Kolozsvár között létrejött teljes megállapodást képezik az RMKT Kolozsvár honlapok használatára vonatkozóan. Jelen Feltételek módosítására kizárólag ezen az oldalon posztolt felülvizsgálat adhat helyet.

14. Bizalmassági emlékeztető:

Védje személyes adatait azáltal, hogy soha nem ajánl fel hitelkártyát, társadalombiztosítási számot, bankszámlaszámot vagy bármilyen más személyes információt a potenciális ügynökségeknek. Az RMKT Kolozsvár teljes mértékben elkötelezett a lehető legbiztonságosabb környezet megteremtésében a munkahelyek keresése és a karrier menedzsment területén. Ezen platform Adatvédelmi politikával rendelkezik. Ezen feltételek Ön és az RMKT Kolozsvár között létrejött megállapodást képezik, és Ön által elfogadottnak minősülnek, mihelyt Ön használja a platformot vagy hozzáfér a platformhoz, illetve használja annak szolgáltatásait. Amennyiben Ön nem fogadja el a fent említett feltételeket, ne használja a platformot és az RMKT Kolozsvár szolgáltatásait. Az RMKT Kolozsvár bármikor felülvizsgálhatja a feltételeket, és frissített verziót tehet közzé a platformon. Javasoljuk Önnek, hogy időszakosan látogassa meg ezt az oldalt, hogy megvizsgálhassa a legújabb feltételeket, mivel azok kötelező jellegűek Ön számára. Azon felhasználók, akik ezen feltételeket megszegik, számolhatnak az RMKT Kolozsvár honlaphoz való hozzáférésük és felhasználási joguk felfüggesztésével vagy megszüntetésével, az RMKT Kolozsvár belátása szerint.

Ezen szerződési feltételek 2021.02.08-án kerültek frissítésre.

(a román és magyar nyelvű változat közti eltérések esetén, a román változat mérvadó)